Diploma / getuigschrift uitreiking

Vandaag (vrijdag 4 dec.) was het dan zover.

Een ieder kon zijn diploma in ontvangst nemen. Iedereen was in groepjes verdeeld i.v.m. corona , zodat niet iedereen gelijk naar binnen ging.

Michel zorgde aan de deur dat een ieder één voor één naar binnen mocht om geen opstopping binnen te krijgen.

Wie geen vervolg wenste voor de nieuwe sessie (maart – mei 2021), kon zijn tas met kleding eerst inleveren bij Popko en Arnoud.

Vervolgens werden ze doorgezonden naar Martijn en Stan waar ze hun welverdiende diploma in ontvangst mochten nemen.

Daarna kon men zich bij Sanne en Sven melden voor een bidon en mochten ze een zak kruidnoten en chips en chocoladerepen uitzoeken.

Toen werd alles nog even vast gelegd met een foto door Jan.

Ook kregen de trainers een getuigschrift voor hun bewezen diensten.

Van links naar rechts: Sanne, Popko, Sven, Arnoud, Stan, Michel en Martijn