Gegevens aanmelding

Graag even € 60,- overmaken op ons bankrekeningnummer
Dit is voor het in bruikleen krijgen van de kleding/tas, deze “borg” ontvangt u terug aan het einde van de lessen van de voetbalschool.
Mocht er kleding stuk zijn of kwijtgeraakt, dan wordt dit van de borg afgehaald. (dus wees er zuinig op !!!)
Zodra het bedrag op onze rekening staat, kan uw zoon/dochter deelnemen aan de voetbalschool (dit wordt u dan per mail medegedeeld)
Bankrek.nr. NL06 RABO 0345 9178 55 t.n.v. St.Voetbal School Staphorst
O.v.v. voornaam en achternaam + geboortedatum van de deelnemer.

Gerelateerd bericht

AfmeldingenAfmeldingen

De Voetbal School Staphorst is GRATIS maar niet geheel vrijblijvend.Dus bij ziekte of andere bijzondere afwezigheid graag afmelden. Afmelden kan d.m.v. een appje te sturen naar Popko (06-83167591) of een mailtje naar

VisieVisie

De Voetbal School Staphorst heeft een duidelijke visie over het spel voetbal en de daarbij behorende vaardigheden. De volgende onderdelen zullen veelal getraind en getest worden binnen de trainingen van

Algemene bepalingenAlgemene bepalingen

1. Definities Hieronder worden een aantal belangrijke termen uitgelicht,  1.1 Opdrachtnemer: De Voetbal School Staphorst1.2 Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijk persoon, met wie de overeenkomst strekkende tot het volgen van een