Gegevens aanmelding

Graag even € 60,- overmaken op ons bankrekeningnummer
Dit is voor het in bruikleen krijgen van de kleding/tas, deze “borg” ontvangt u terug aan het einde van de lessen van de voetbalschool.
Mocht er kleding stuk zijn of kwijtgeraakt, dan wordt dit van de borg afgehaald. (dus wees er zuinig op !!!)
Zodra het bedrag op onze rekening staat, kan uw zoon/dochter deelnemen aan de voetbalschool (dit wordt u dan per mail medegedeeld)
Bankrek.nr. NL06 RABO 0345 9178 55 t.n.v. St.Voetbal School Staphorst
O.v.v. voornaam en achternaam + geboortedatum van de deelnemer.

Gerelateerd bericht

TrainingstijdenTrainingstijden

De trainingen vinden plaats elke week op vrijdag in de  na-middag. Elke training duurt 75 minuten.  Trainingen worden ingepland tussen 16.15 uur en 17.30 uur Leeftijden zullen zoveel mogelijk bij